Oncologie Netwerk Rheden-Dieren

“Kanker heeft invloed op veel levensdomeinen, wij helpen u bij het managen van uw project : Balans in uw leven.”

Ons Netwerk

Zelfredzaamheid is één van de grote issues in patiëntperspectief. “Het is niet zo dat je óf zelfredzaam bent óf niet.” “Kanker heeft invloed op alle levensdomeinen, je kunt niet verwachten dat je van vandaag op morgen weet hoe je je zult redden en wat de mogelijkheden zijn. Het kost tijd en de één zal er meer hulp bij nodig hebben dan de ander.

 

 Onze Leden

Volgens berekeningen uit 2011 van KWF Kankerbestrijding zal het aantal mensen dat kanker krijgt tot 2020 met veertig procent toenemen tot 123.000 nieuwe kankerpatiënten per jaar. De stijging kan voor het belangrijkste deel worden toegeschreven aan de vergrijzing. Meer dan twee-derde van de mensen die kanker krijgt, is ouder dan 65 jaar. Deze groep wordt steeds groter doordat mensen als gevolg van betere preventie, een gezondere leefstijl en meer effectieve behandeling bij ziekte steeds ouder worden. Hierdoor zal ook de prevalentie blijven stijgen (het aantal mensen wat op een bepaald moment kanker heeft), van bijna 420.000 in 2009 tot naar verwachting 660.000 in 2020. Wij als team sterven ernaar om u daarin te ondersteunen. onder het kopje Onze Leden ziet u alle berokken partijen die voor u beschikbaar zijn.E-mailen
Bellen